Hvordan ser vi for oss Budor i framtida?

Løiten Almenning, som grunneier, ønsker å skape en kvalitetsorientert og bærekraftig helårsdestinasjon ved porten til Hedmarksvidda. Skogen, historien og koblingen til lokalsamfunnet danner grunnlaget for en fremtidig utvikling på Budor.

Les mer på Budor i utvikling

Snøbrøyting

Internett og TV på hytta

Ledige caravanplasser

Regler for spikertelt

Ledige hyttetomter

Strøm på hytta

Salg av hytte

Reguleringsplaner


Aktuelt for hytteeiere, caravaneiere, og andre besøkende:

Jakten på gapahukene

I Løtenfjellet finnes det elleve gapahuker, som er flotte turmål. Er du klar for å bli kjent med dem?

Les mer

Stolpejakt på Budor

Det er laget et eget stolpejaktkart for Budorområdet og Løtenfjellet. God stolpejakt!

Les mer

Treningsterreng for hund

Treningsterrenget for stående og støtende fuglehunder er åpnet for sesongen.

Les mer

Budor Løpefest 2024

Bli med på årets største løpefest på Budor, lørdag 31. august. Påmeldingen er åpen.

Les mer

Åpning av veger for biltrafikk

Ruskåsvegen, Målivegen og vegen inn til Gitvola er åpnet for biltrafikk igjen, men det er akseltrykkrestriksjon på 6 tonn.

Les mer

Vi har fått ny nettside!

Vi har lansert ny nettside, i ny drakt!

Les mer

Åpningstider på Budor Gjestegård

Nedenfor følger de ordinære åpningstidene for Budor Gjestegård i sommersesongen:

Les mer

Beitedyr i Løtenfjellet

Beitedyra er på vei til fjells, og nå skal sauer og kuer kose seg på beite i noen måneder.

Les mer

Østre Fjellveg åpnes for biltrafikk

Østre Fjellveg åpnes for biltrafikk igjen, men det er akseltrykkrestriksjon på 6 tonn.

Les mer

Hogst av trær i hyttefelt

Vannet som tappes fra vannpostene på Budor Nord kommer fra den offentlige vannforsyningen.

Les mer


Bomløsning for vegene i Løiten Almenning

Les mer

Avfallsstasjoner på Budor

Les mer