Avfallsstasjoner på Budor

Det er Sirkula som er ansvarlig for avfallstasjonene i Budorvegen v/Brattbakken og Østre Fjellveg.

Sirkula IKS
Tlf. 62 54 37 00
E-post: post@sirkula.no
www.sirkula.no