Regler for spikertelt

På Budor Caravan har vi regler for tilbygg til caravanvogn:

”Spikertelt ” er en midlertidig konstruksjon og skal være flyttbar, dvs. ikke festet til grunnmur. For øvrig skal plan og bygningslovens § 70 mht. avstandskrav og teknisk forskrift være overholdt.

  • Maksimalt utvendig mål er 3,0 x 4,0 m, eller andre mål som gir maksimalt 12 m2 grunnflate, hvis spesielle forhold tilsier dette
  • Maksimalt takutstikk er 20 cm fra vegg
  • Total høyde er maksimalt 10 cm over vogntaket
  • Fargevalget skal være mest mulig lik eller tilpasset campingvogna
  • Døra skal slå ut
  • Det forutsettes at brannforskriftene blir fulgt
  • Bygget må festes forsvarlig
  • Det er krav om at bakveggen på spikerteltet skal være av tett panel i samme farge som resten av spikerteltet. Dette gjelder spikertelt som i perioder vil bli stående uten vogn

 

 

Translate »