Budor Caravan

Budor Caravan er en caravanplass med 135 helårsplasser. Oppstillingsplassene er fordelt på 8 sløyfer, der hver campingenhet kan være på til sammen 75 m2. Det er et moderne serviceanlegg midt på caravanplassen. Denne er på 72 daa og ligger i sørvendt, lett hellende terreng litt sør for Budor Gjestegård og med kort avstand til Budor Ski- og kjelkeanlegg og milevis av langrennsløyper. Plassen leies ut for hele året. Dersom du er interessert i plass, ta kontakt med oss for å bli satt på venteliste eller få mer informasjon: post@budor.no

Priser:
Helårsplass: 15. sept. 2023 – 14. sept. 2024: kr 15 776,- inkl. mva.

Vi forbeholder oss retten til endring i priser i forhold til endringer i skatter og avgifter. Strømmen betales etter forbruk, og blir fakturert to ganger i året. Alle plassene har 16 amp. sikringer og det er strømmåler på hver plass. Hver enkelt slår på/av strømmen selv med sin telefon. Det er tillatt med spikertelt og platting.

Regler for spikertelt:
På Budor Caravan har vi regler for tilbygg til caravanvogn:

”Spikertelt ” er en midlertidig konstruksjon og skal være flyttbar, dvs. ikke festet til grunnmur. For øvrig skal plan og bygningslovens § 70 mht. avstandskrav og teknisk forskrift være overholdt.

  • Maksimalt utvendig mål er 3,0 x 4,0 m, eller andre mål som gir maksimalt 12 m2 grunnflate, hvis spesielle forhold tilsier dette
  • Maksimalt takutstikk er 20 cm fra vegg
  • Total høyde er maksimalt 10 cm over vogntaket
  • Fargevalget skal være mest mulig lik eller tilpasset campingvogna
  • Døra skal slå ut
  • Det forutsettes at brannforskriftene blir fulgt
  • Bygget må festes forsvarlig
  • Det er krav om at bakveggen på spikerteltet skal være av tett panel i samme farge som resten av spikerteltet. Dette gjelder spikertelt som i perioder vil bli stående uten vogn

Korttidsplasser:
Vi har noen få tilgjengelige korttidsplasser. Ta kontakt med oss om du ønsker å booke deg en plass: post@budor.no.