Bomløsning for vegene i Løiten Almenning

Den 1. januar 2020 ble det byttet bomsystem for vegene i Løiten Almenning (gjelder ikke Mosjømarka). Det nye systemet baseres på skiltgjenkjenning ved hjelp av kameraer. Norgesbom/Youpark som er markedsleder på slike systemer er valgt som leverandør, og de har pr. i dag 407 tilsvarende anlegg og 230 000 brukere rundt i Norge. Fordelen med det nye systemet er at det vil bli slutt på all kø ved bommer samt at det muliggjør en mer fleksibel abonnementsløsning.

Betalingsalternativer:

  1. Betaling innen 48 timer: Du betaler bompasseringen din med ditt betalingskort (bankkort/Visa osv) på youpark.no innen 48 timer. Betalingen er sporløs.
  2. Faktura: Kjører du igjennom bommen uten å foreta deg noe, så vil kjøretøyets eier motta en faktura i posten på bompassering + fakturagebyr på kr 79,-
  3. Abonnement: Det vil bli tilbudt flere forskjellige abonnementer i det nye systemet. Disse er listet opp under priser lengre ned i dette skrivet. For å kjøpe abonnement går man inn på youpark.no, og velger Budor som lokasjon. Her blir du guidet igjennom hele kjøpsprosessen.

Da systemet baseres på skiltgjenkjenning kan dette føles mindre fleksibelt enn det gamle systemet, der man kunne flytte kort mellom forskjellige biler. Her er det viktig å minne om at det heller ikke i det gamle systemet var ment at man kunne benytte kortet til flere biler. Er det slik at man av ulike grunner må bruke en annen bil til hytta, så er det mulig å gå inn på www.youpark.no/dinside å endre skiltnummer for en periode. For at ikke systemet skal misbrukes er det lagt inn en karantenetid på 48 timer for å skifte tilbake til det gamle nummeret.

Priser gjeldende fra 1.1.2023 (uendret fra 1.1.2022):

Enkeltbillett personbil: kr 75,-
Enkeltbillett lastebil/traktor/buss: kr 110,-
Klippekort 10 – klipp: kr 700,-
Helårskort en bil: kr 1 375,-
Helårskort to biler: kr 2 100,-
Helårskort tre biler: kr 2 850,-
Halvårskort: kr 800,-
Lastebil, traktor og buss årskort: kr 2 800,-
Klippekort lastebil – 50 klipp: kr 5 000,-

Beitekort for perioden 1.5.23 – 31.10.23 (etter forhåndsgodkjenning).

Enkeltbillett Mosjømarka: kr 65,- (til Vipps nr. 134887 eller betaling i bomkasse)

Har du ikke tilgang på PC eller Internett, så kan du henvende deg til Løiten Almenning så hjelper vi deg, e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller tlf. 625 47 440.