Løiten Almenning søkte i vinter Statsforvalteren i Innlandet om å lage sykkelsti mellom Svaen og Målia i Løtenfjellet. Nå har prosjektet fått tommel opp, og vi er veldige glade for at tiltaket ble godkjent.

Bakgrunnen for søknaden var at den eksisterende turstien fra Svaen til Målia ikke er egnet for bruk av sykkel, da det er flere partier med myrområder. Stien som går der i dag er mye brukt og det medfører også en del slitasje på terrenget. Det er derfor positivt å få ferdselen over på klopper og gruslagt sti. Området som skal gruslegges får en maksimal bredde på en meter.

Vi begynte å kjøre ut klopper på deler av strekningen, mens det fortsatt var snø. Resten av kloppene ble fraktet ut med helikopter den 8. juli.

Fra og med mandag 29. juli begynner entreprenør Gravhaugen AS på arbeidet med sykkelstien mellom skiheisen og Svaen.