Løiten Almenning er ISO-sertifisert

ISO 9001 gir internasjonalt anerkjente metoder for hvordan virksomheter kan styre prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer.

Kvalitet og kvalitetssikring er sentralt for at vi skal lykkes som virksomhet. Et ledelsessystem for kvalitet hjelper oss med å styre våre prosesser og aktiviteter slik at våre produkter og tjenester bedre skal tilfredsstille kundenes krav. Vi vil oppnå:

 • økt oppmerksomhet på kundens krav og forventninger
 • tydeliggjøring av ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringer

Løiten Almenning driver sin virksomhet direkte basert på naturressurser, og et ledelsessystem for miljø hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon, og dermed bidra til bærekraftig utvikling ved å:

 • beskytte miljøet ved å forebygge eller redusere uheldig miljøpåvirkning
 • redusere de potensielt uheldige virkningene av miljøforhold på organisasjonen
 • hjelpe organisasjonen til å overholde forpliktelser
 • oppnå bedre miljøprestasjon
 • påvirke måten virksomhetens produkter og tjenester blir utformet, produsert, distribuert og brukt
 • få økonomiske og driftsmessige fordeler som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker organisasjonens markedsposisjon
 • kommunisere miljøinformasjon til relevante interesseparter

Målet er at systemene skal gjøre oss bedre, mer effektive og at våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve dette.

Har du synspunkter eller spørsmål, så send oss gjerne en e-post


Vegavgiftssatser fra 1.1.2024

Priser for vegavgift i Løiten Almenning, gjeldende fra 1.1.2024 (indeksregulert fra 2022): 

Enkeltbillett personbil: kr 82,-
Enkeltbillett lastebil/traktor/buss: kr 120,-
Klippekort 10 – klipp: kr 765,-
Helårskort en bil: kr 1 500,-
Helårskort to biler: kr 2 300,-
Helårskort tre biler: kr 3 120,-
Halvårskort: kr 875,-
Lastebil, traktor og buss årskort: kr 3 100,-
Klippekort lastebil – 50 klipp: kr 5 500,-

Enkeltbillett Mosjømarka: kr 70,- (til Vipps nr. 134887 eller betaling i bomkasse)

Vegavgiftskortet (helårskort og halvårskort) gjelder for alle vegene i Løiten Almenning.

Les mer om veger i Løiten Almenning her


Stenging av Nordhuevegen

Telenor har med veldig kort varsel sagt opp avtalen om brøyting til Nordhue, og veien vil av denne grunn ikke bli brøytet i vinter. Det vil bli brøytet en parkeringslomme ved Øisetra for brukere av speiderhytta, og andre besøkende. Vegen åpnes igjen etter snøsmeltingen.

Har du eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på e-post


Lansering av Fura

Løiten Almenning/Budor AS og Einar Jarmund & Co og har gleden av å lansere FuraLes mer