ISO 9001 gir internasjonalt anerkjente metoder for hvordan virksomheter kan styre prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer.

Kvalitet og kvalitetssikring er sentralt for at vi skal lykkes som virksomhet. Et ledelsessystem for kvalitet hjelper oss med å styre våre prosesser og aktiviteter slik at våre produkter og tjenester bedre skal tilfredsstille kundenes krav. Vi vil oppnå:

 • økt oppmerksomhet på kundens krav og forventninger
 • tydeliggjøring av ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringer

Løiten Almenning driver sin virksomhet direkte basert på naturressurser, og et ledelsessystem for miljø hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon, og dermed bidra til bærekraftig utvikling ved å:

 • beskytte miljøet ved å forebygge eller redusere uheldig miljøpåvirkning
 • redusere de potensielt uheldige virkningene av miljøforhold på organisasjonen
 • hjelpe organisasjonen til å overholde forpliktelser
 • oppnå bedre miljøprestasjon
 • påvirke måten virksomhetens produkter og tjenester blir utformet, produsert, distribuert og brukt
 • få økonomiske og driftsmessige fordeler som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker organisasjonens markedsposisjon
 • kommunisere miljøinformasjon til relevante interesseparter

Målet er at systemene skal gjøre oss bedre, mer effektive og at våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve dette.

Har du synspunkter eller spørsmål, så send oss gjerne en e-post