Turforslag: Budor – Korperud – Øisætra

Denne turen følger Rondanestien østover fra Budor gjennom Koiedalen og inn i Klekkefjellet naturreservat retning Storholtet. Dette er et attraktivt turområde med åpen, praktfull fjellfuruskog. Fra Klekkefjellet, 675 moh., er det fin utsikt, mens Øksna lokker med et bad nede i dalføret. I boka “90 turer i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker” utgitt av HHT er denne turen omtalt som tur 32. Boka er omtalt her

Adkomst: Følg riksveg 25 til Brenneriroa i Løten. Følg skilting mot Budor. Etter ca. 15 km. er du framme ved Budor Gjestegård hvor det er fine parkeringsmuligheter. Budorvegen er bomveg kr 70,- Les mer her

Om turen:
Rundturen er på ca. 14,6 km, ca. 4 timer.

Fra Budor følger du Rondanestien over Klekkefjellet, hvor du får flott utsyn særlig sørover mot Hedmarken og Mjøsa. Rondanestien ligger fint i terrenget nord for Savalsæterkjølen, og du krysser den gamle seterstien fra bygda til Øisætra som kalles Øisæterstien. Rett før Storholtet tar du av fra Rondanestien og går videre på sti nordøstover. Den går inn på bilveg som du følger i 1 kilometer
til Korperud. Er været fint og vannføringen lav, kan det passe med et bad i Øksna her. Stien videre til Øisætra fortsetter nordvestover på andre siden av brua, først langs elvebrinken, seinere i vakkert, småkupert terreng. Før du kommer inn på stien fra Nordhue, passerer du treningssenteret til fuglehundklubben. Følg Nordhuevegen sørover 300 meter over brua og opp til vegkrysset ved Østre Fjellveg. Følg så Østre Fjellveg nordover forbi vegkrysset mot Budor, over Svaen-Øksna og til der stien mot Bjørkvolla krysser vegen. Du krysser nå Målivegen og passerer setervollen Veslegardsholtet øverst i lia. Herfra følger du bilveg til Ruskåsvegen og tar denne tilbake til Budor. Kilde: Hamar og Hedemarken Turistforening, hht.no og ut.no. Se også mer informasjon og kart for turen på ut.no

Alternativ: Turen kan forlenges ved å gå om Bjørkvolla og over Svaen i stedet for bilvegen tilbake til Budor.

Rondanestien mot Klekkefjellet. Foto: Frederik Garshol
Translate »