Løtenfjellet Hytteeierforening

Oppdatering av medlemsregisteret i Løtenfjellet Hytteeierforening

Løiten Almenning/Budor har mottatt følgende informasjon fra Løtenfjellet Hytteeierforening:

«Løtenfjellet Hytteeierforening er en forening for de som har hytter i Løtenfjellet herunder i Budortunet borettslag, leiligheter på Budor Gjestegård eller campingvogn på Budor Caravan. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og arbeide for oppgaver til felles beste. I dette ligger blant annet: Budor som fritids- og rekreasjonsområde, ivareta stedets særpreg, gi god hytteopplevelse og å fremme holdninger for god opptreden blant brukere av stier og skiløyper.

Etter de nye endringene i personvernbestemmelsene (GDPR) sliter Løtenfjellet Hytteeierforening med å innhente kontaktopplysninger til sine medlemmer. Dette gjelder medlemmets navn, hytteadresse, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.

For å oppdatere medlemsregisteret oppfordres eksisterende medlemmer og de som ønsker å bli medlem (kr 200,- per år) om å legge inn sitt navn og epostadresse i hytteeierforeningens kundebase med følgende registreringsskjema: Registrer deg her

For dere som ønsker medlemsblad og innbetalingsgiro finner man dette på hytteeierforeningens hjemmeside eller alternativt hentes i foreningens postkasse til høyre for inngangen til Gjestegården»

Med vennlig hilsen

Jan Erik Andersen
Leder i Løtenfjellet Hytteeierforening

Translate »