Alpinvettregler

10 regler for alpine skiløpere og snowboardere:

1. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

2. Avpasse farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring/Utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten: Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte deg av ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/Fangremme: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Det er forbudt å oppholde seg i skianlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare, da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening

Translate »