Vi har fått ny nettside!

Etter måneder med jobbing og vurderinger har vi i dag lansert ny nettside, i ny drakt! Nye visitbudor.no er mer ryddig, oversiktlig, visuell og tidsriktig. Nettsiden er også skalerbar på både mobil og nettbrett, noe som gjør opplevelsen på mindre enheter fullverdig.

Nettsiden er vår hovedkanal for informasjon, og vi håper du liker de nye sidene og finner fram til det du trenger.

Tusen takk til Ferskvann Reklamebyrå for et godt samarbeid og resultat.

Det gjenstår fortsatt litt smårusk her og der og framover vil siden kontinuerlig forbedres.

Send oss gjerne en e-post om det er noe du savner.


Skogs- og destinasjonsmedarbeider søkes!

Skogsarbeider om sommeren, tilrettelegger for skiaktiviteter om vinteren.

Vi søker en arbeidsvillig kollega som trives med både fysisk arbeid og maskiner. Rollene er delt mellom sommer- og vintersesong.
Arbeid i skogen om sommeren, maskinkjøring på hytte- og skidestinasjonen Budor om vinteren. Avhengig av bakgrunn kan maskinkjøring alternativt erstattes med en rolle som arbeidsleder i skitrekk/skiutleie. Det er nødvendig at du er innstilt på denne arbeidsdelingen, og at du har forståelse for at maskinkjøring også medfører ansvar for maskiner og utsyr. Passer dette har vi en knalljobb til deg.

Arbeidsgiver: Løiten Almenning
Stillingstittel: Skogs- og destinasjonsmedarbeider
Søknadsfrist: 31.05.24. Søknad med CV sendes firmapost@loitenalmenning.no
Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver:
• Ungskogpleie, forhåndsrydding og planting
• Preparering av alpinbakke, kjelkebakke og skiløyper og førstelinjes vedlikehold
• Alternativt arbeidsledelse i skitrekk og skiutleie
• Diverse drifts- og vedlikeholdsoppgaver
• Andre oppgaver tildelt av ledelsen

Kvalifikasjoner:
• Fagskole/fagbrev (2 år) innen f.eks. primærnæringsfag, idrettsanleggsfag el.l.
• Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
• Du må ha kjennskap til bruk av motorsag/motorryddesag og maskiner, gjerne prepareringsmaskiner
• Forståelse for brukererfaring med digitale hjelpemidler
• Gode norskkunnskaper
• Førerkort klasse BE, T og S
• Være i stand til og motivert for fysisk arbeid

Personlige egenskaper:
• Interesse for skog og natur
• Interesse for alpin og langrenn
• Gode samarbeidsevner
• Kunne arbeide både selvstendig og i team
• Løsningsorientert, fleksibel og har en positiv holdning
• Strukturert
• Pålitelig
• Omgjengelig

Vi tilbyr:
• En arbeidsplass å trives på
• Ordnede arbeidsforhold. Helgearbeid, overtid og forskjøvet arbeidstid må påregnes i vintersesongen.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Intern opplæring
• Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til allmenningsbestyrer Endre Jørgensen tlf. 415 72 485

Om Løiten Almenning:
Løiten Almenning driver en betydelig virksomhet med flere forretningsområder innen skog og utmark, og drift og utvikling av hyttedestinasjonen Budor. Eiendommen er på 225 000 daa, derav 155 000 daa produktiv skog. Årlig avvirkes ca. 45 000 m3, og vi driver et målrettet arbeid med foryngelse og ungskogpleie. På Budor er det ca. 1 300 hytter, og langrenn og alpin er viktigste aktivitetstilbudene om vinteren. Destinasjonen bygges ut videre. Løiten Almenning har 12 fast ansatte, og har flere ansatte på timebasis i ulike sesonger. Bedriften er økonomisk solid. Vi er tradisjonsrike, men moderne og satser kontinuerlig på utvikling med utgangspunkt i vårt store ressursgrunnlag.


Forskrift om båndtvang for hund

Forskrift om båndtvang for hund i Løten kommune er vedtatt og kunngjort hos Norsk Lovtidend – Lovdata.no. Se hele forskriften her

Den utvidede båndtvangen i Løten kommune innebærer:
a.) I tiden fra 20. august til og med 24. september i områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig sikret. Her vil en del unntak fra båndtvangbestemmelsen gjelde, se i forskriften.

b.) I perioder med oppkjørte løyper skal hunder holdes i bånd ved Budor Sentrum, skianlegget og setervollen ved Gjestegården og i følgende løypetrasèer: Ruskåsløypa, Midtløypa og skiløypa over Svaen, se kart her


Lansering av Fura

Løiten Almenning/Budor AS og Einar Jarmund & Co og har gleden av å lansere FuraLes mer


Reguleringsplan for Budor Grendesentrum

I områdeplanen for Budor Sør, vedtatt i 2020, ble det avsatt et område for utvikling av Budor Grendesentrum. I områdeplanen var det et krav om utarbeidelse av en egen reguleringsplan for dette området. Dette arbeidet ble startet i 2021 med medvirkningsmøter med ulike lokale foreninger og aktører, og det ble i vinterferien 2022 avholdt en egen Grendelab på Budor. Her kom det flere gode innspill fra både hytteeiere og besøkende, som siden er tatt med i arbeidet. Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet en reguleringsplan som nå skal til førstegangsbehandling hos Løten kommune. Etter førstegangsbehandlingen blir planen lagt ut til offentlig høring, der alle har mulighet til å komme med innspill. Når innspillene er svart ut vil planen gå til andre gangs behandling i formannskapet, og deretter videre til sluttbehandling i kommunestyret.

Planen som skal til behandling i formannskapet i Løten kommune den 10. mai er en såkalt flateregulering, dvs. at den kun er et rammeverk for hvordan det kan bygges innenfor et gitt areal. Det vil være seg høyder, materialbruk, størrelser osv. på de fremtidige byggene. Reguleringsplanen (flatereguleringen) viser videre hvordan trafikken skal avvikles, hvordan overvann skal håndteres og hvordan planen vil påvirke miljøverdiene i området. Planen sier ingenting om de eksakte bygg og hva de skal inneholde. Det er neste steg i prosessen, og blir behandlet som byggesaker sammen med en situasjonsplan, som viser de ulike byggene sin plassering. Det praktiske arbeidet med utbygging vil skje etappevis og over lang tid.

Hvordan Budor Grendesentrum skal se ut, blir en utviklingsjobb som starter nå, parallelt med at kommunen behandler flatereguleringen. Siden Budor Grendesentrum er noe vi kun bygger en gang, vil vi legge mye ressurser i hvordan dette skal se ut og hva det skal inneholde. Vi har mange gode innspill fra rundene vi hadde med grendelab og møter i 2021 og 2022, samt gjennomførte hytteundersøkelser.

Har du innspill til utviklingen av Budor Grendesentrum, vil vi gjerne høre fra deg! Send e-post til Løiten Almenning her

Detaljreguleringsplanen for Budor grendesentrum er lagt ut på Løten kommunes nettside her. 

Høringsfristen er 14.07.2023.


Trafikksikkerhet i fokus på Budor

Hva har vi gjort for å bedre trafikksikkerheten på Budor i 2022?
Trafikksikkerhet er en veldig viktig faktor i all utvikling på Budor. Det skal være trygt å være på Budor, og dette har vi med oss i all planlegging og drift. Vi ønsker derfor å fortelle om hva som er i gang og hva vi har gjort hittil i 2022.

Omlegging av Svaenlivegen
Dagens løsning med at Svaenlivegen går igjennom parkeringsarealet har skapt mange farlige situasjoner gjennom årene, der barn og voksne skal krysse og i stor grad bruke Svaenlivegen for å komme opp til alpinanlegget. I Områdeplanen for Budor Sør er det regulert inn en omlegging av Svaenlivegen, der den flyttes på sør/vestsiden av dagens parkeringsareal. Den nye Svaenlivegen vil gå i samme trasé som i områdeplanen. Dagens vegtrase bygges om til gangveg og vil bruke dagens øverste innkjøring til skiutleiebygget. Denne innkjøringen stenges for biler og plassen foran skiutleia blir forbeholdt gående/skigående. Dette gjør at vi får et tryggere område for alle besøkende med minst mulig blanding av myke og harde trafikanter. Parkeringsarealet foran skiutleiebygget vil av denne grunn bli noe redusert, men dette kompenseres med større kapasitet på hovedparkeringsplassen.

Oppstart av dette arbeidet er mandag 28. november. Den gamle vegen vil kunne benyttes til ny veg står klar.

Hastighetsreduserende tiltak under arrangement
Under løpefesten i september og familiedagen i høstferien testet vi ut et tiltak der vi satt ut noen kasser i vegen mellom Koiedalen og Gjestegården. Dette var et veldig effektivt tiltak og noe vi kommer til å bruke under arrangementer og i perioder med mange besøkende i området.

Fjerning av farlig innkjørsel til Budor sitt garasjeanlegg
Vi har relativt stor trafikk av ofte tyngre kjøretøy inn til vårt garasjeanlegg, og den gamle innkjøringen lå slik plassert at det var vanskelig å oppdage trafikk som kom nedover Budorvegen. Vi har derfor fjernet denne vegen og ny ankomst går via innkjøringen til det gamle søppelanlegget.

Utbedring av grøfteskråninger på Budorvegen
I forbindelse med forsterkning av Budorvegen ble veggrøftene utbedret slik at vinkelen fra grøft og opp til veg ble vesentlig slakere. Dette er et tiltak som ble gjort med tanke på å redusere faren for velt ved utforkjøring.

Har du spørsmål eller innspill, vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt på e-post