Ferdig sommeren 2019

Forberedelse til utbedringsarbeidene begynte i starten av desember, mens selve masseutskiftingen startet onsdag 5. desember. – Før jul vil de verste punktene fra området hvor ny riksveg 3/25 krysser Budorvegen og litt nordover utbedres.  Resten av strekningen opp til Kvernhuslykkja tas til våren når telen er borte, forteller byggeleder Ronny Finvik i Statens vegvesen. Hele strekningen fra der ny rv. 3/25 krysser Budorvegen og til Kvernhuslykkja er planlagt ferdigstilt sommeren 2019.

Budorvegen stenges fire dager i uken

Utbedringsarbeidene vil få noen trafikale konsekvenser. – Frem til helgen vil trafikken på Budorvegen være lysregulert forbi området hvor utbedringsarbeidene pågår. Fra mandag i uke 50 vil Budorvegen være stengt for gjennomkjøring mandag til torsdag de ukene det pågår utbedringsarbeider. I stengingsperiodene vil det være skiltet omkjøring. I perioden vi driver sør for krysset med fylkesveg 115, vil skiltet omkjøring være om fv. 115 Nordbygdavegen og fv. 157Brandsrudvegen. Det er imidlertid viktig å presisere at trafikantene kan kjøre Budorvegen mellom Brenneriroa og Budor på fredager, lørdager og søndager, fortsetter Finvik.

Viktig for trafikksikkerheten

Fylkesveg 153 Budorvegen er en trafikkert veg og i gjennomsnitt kjører 1.400 kjøretøy daglig på vegen.  –  Utbedringen av Budorvegen skulle opprinnelig gjøres i 2020, men jeg er veldig glad for at vi får startet utbedringen av vegen tidligere enn planlagt. Dette er viktig for trafikksikkerheten på en trafikkert fylkesveg til Budor som er en av turistdestinasjonene i området, forteller Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune.

Statens vegvesen gjør utbedringen av fv. 153 Budorvegen på vegne av Hedmark fylkeskommune. Det er Gjermundshaug anlegg som er utførende entreprenør.