Informasjon fra Telenor

Telenor har den 21.12 sendt ut informasjon/nyhetsbrev til alle som har bestilt ny Internett- og TV-løsning på Budor. Denne informasjonen er gjengitt nedenfor:

Til hytteeiere på Budor!

Alle henvendelser enten vedrørende feil eller om dere har spørsmål om løsningen må fra i dag rettes til følgende: Andreas Ek på e-post: andreas.ek@telenor.com

Eksisterende løsning på Budor
7. desember 2018 fikk dere et informasjonsskriv fra Telenor om at vi er forsinket med fiberleveranse til Budor. Samtidig som vi jobber med fiberleveransen som skal være klar i 2019, har vi fått opp en Radiolinje-løsning. Dette er samme teknologi som dere har i dag, men med 4 ganger så høy kapasitet. Denne vil være klar rett over nyttår, grunnet en del teknisk arbeid klarer vi ikke å få dette klart før jul. Beklager det! TV-løsningen vil være den samme som tidligere. Dette gjør at dere inntil fiberløsningen er på plass skal fortsette å bruke det utstyret dere har fått fra K-tech.

Betaling
Siden avtalen baserer seg på en borettslagsmodell vil Telenor fakturere Løiten Almenning, som igjen vil fakturere hver enkelt av dere hytte/leilighetseiere. Siden løsningen er den samme, vil også prisene blir som før inntil fiberløsningen er på plass.

Service og vedlikehold
Dere er alle lagt inn i Telenor sitt system med kontaktinfo, slik at om det skal være feil på nettet av ulike årsaker vil dere få melding direkte til dere personlig. Den midlertidige Internett-løsningen via Radiolinje er det Telenor sitt operasjonssenter som overvåker/følger med på, slik at om denne skal være nede varsles dette inn til Telenor sitt operasjonssenter og vi vil distribuere dette direkte videre til dere som er berørt. Skal det være en fysisk jobb som må gjøres går dette til Relacom, som er vår driftspartner i området. De har bemannet hver dag gjennom hele året.

Faste IP-adresser (dette vil gjelde fra den nye Radiolinje-løsningen er på plass)
I forbindelse med økningen i Internettkapasitet bytter vi leverandør, og siden dagens faste IP-adresser er knyttet til den forrige leverandøren, blir disse dessverre ikke tilgjengelige lenger. Vi kan dessverre ikke levere faste IP-adresser mens vi har den midlertidige løsningen. Vi beklager dette for de av dere som dette berører.

Du kan lese om våre tjenestetilbud her. Du finner også informasjon om alle Telenor-fordelene på telenor.no. Dersom det er noe du lurer på, ta kontakt med Andreas Ek i Telenor, e-post: andreas.ek@telenor.com

Ønsker dere med dette en riktig god jul og godt nyttår!

Translate »