Ny veg til Svaenlia og Budor Skianlegg

I slutten av november startet arbeidet med omlegging av Svaenlivegen. Svaenlivegen har gått igjennom parkeringsarealet og skapt mange farlige situasjoner gjennom årene, der barn og voksne skal krysse og i stor grad bruke Svaenlivegen for å komme opp til alpinanlegget.

Den nye vegtraseèn er nå klar til å tas i bruk og vi stenger derfor den gamle vegen fra torsdag 15. desember kl. 10 00. Den nye vegen vil i påvente av nye skilt bli markert med oransje omkjøringspil. Den gamle vegtraseen er da ikke lenger mulig å bruke for motorisert ferdsel. Hele prosjektet er fortsatt ikke helt ferdig, da det gjenstår noe arbeid med gangveg og parkeringsarealet. Vi regner med at dette er klart til jul.

Les hele innlegget om fokuset på trafikksikkerhet på Budor her

Translate »