Harepest

Det har blitt funnet flere døde harer i Budorområdet siste dagene. Etter all sannsynlighet skyldes dette harepest. Etter perioder med stor økning i harebestanden er dette en velkjent konsekvens. Pga. av flere henvendelser fra urolige hytteeiere har Løiten Almenning vært i kontakt med Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet avgjør om det er grunn til å sende inn kadaver for nærmere undersøkelse. Mattilsynet henviser først og fremst til vanlige forholdsregler som man bør ta. Tre praktiske råd er:  

  • Drikk ikke vann direkte fra naturen
  • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere
  • Unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt

Mer om harepest her:

Unngå å få harepest

Harepest (tularemi) 

 

Translate »