Anleggsarbeider langs Budorvegen

Vi får fra tid til annen spørsmål om anleggsarbeider som pågår langs Budorvegen. Anleggsarbeidene nord for bommen gjelder i hovedsak legging av offentlig vann- og kloakkledning til Budor. Det er Løten kommune som er byggherre, og entreprenør John Galten AS står for arbeidene. Anleggsarbeidet vil pågå til høsten 2020. Trafikken på Budorvegen vil etter planen ikke bli særlig berørt, med unntak av når vegen skal krysses to steder. Første kryssing er allerede gjort lengst sør på anlegget. Vi håper ulempene blir minimale, og ser fram til at denne forbedringen i infrastrukturen til Budor kommer på plass.

Budorvegen mellom Løiten Brænderi og Kvernhuslykkja, der vann- og kloakkledningen starter, er fylkesveg. Det har lenge vært påpekt at fylkesvegen har vært i dårlig forfatning, og arbeidene med utbedring er nå godt i gang. Omkjøringer og arbeider på vegen medfører ulemper for alle som skal til Budor. I fellesferieperioden fra 5. juli til 29. juli vil Budorvegen være åpen for trafikk. Arbeidet på fylkesvegen vil pågå til september i år, og i denne perioden må vi prøve å glede oss over at det endelig skjer noe, og at vi fra høsten av får bedre og tryggere veg til Budor.

Melding fra Statens vegvesen 3. juli 2019: 
«Budorvegen i Løten har vært stengt for trafikk siden slutten av april grunnet utbedringsarbeider. Vegen vil være åpen for trafikk i entreprenørens ferie fra 5. juli til 29. juli. I denne perioden vil det imidlertid være redusert fremkommelighet og nedsatt hastighet på den delen av Budorvegen som har vært stengt. Fra 29. juli vil Budorvegen igjen være stengt for trafikk, og da vil vegen være stengt til utbedringsarbeidene er ferdig i løpet av høsten. «

Translate »