Lam skadet av hund

Det er funnet to lam på Budor nord i dag som er skadet av hund. Det ene lammet svært stygt skadet. Det er mange beitedyr i området, og det er svært viktig at båndtvangen overholdes!

Translate »