Strømpriser på Budor Caravan

Riktig godt nytt år!

Vi får mange henvendelser vedrørende strømpriser på Budor Caravan. Løiten Almenning har en spot-avtale med strømleverandør. Vi viser til inngått leieavtale for hver caravanplass, der det står at vi fakturerer strøm og nettleie etter forbruk iht. gjeldende pris for forbruk og nettleie for gjeldende periode. Det betyr at ved neste fakturering av strøm, vil vi fakturere strøm med en gjennomsnittspris pr. kWh og nettleie pr. mnd. siden forrige fakturering. Vi beklager at noen har fått feil opplysninger oppgitt pr. tlf.

Nedenfor er strømprisene for  høsten 2021:

Strøm og nettleie i september: kr 1,80 + mva. pr. kWh, kr 2,25,- inkl. mva.
Strøm og nettleie i oktober: kr 1,47 + mva. pr. kWh, kr 1,84,- inkl. mva.
Strøm og nettleie i november: kr 1,60,- + mva. pr. kWh, kr 2,00 inkl. mva.

Faktura for desember har vi ikke mottatt enda.

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt på e-post: post@budor.no.

Translate »