Selvbyggertomter

 

Tomter for selvbyggere, hvor du fritt kan velge hytteleverandør, formidles av Budor AS/Løiten Almenning for områdene BFF5 og BFF6.

Link til PDF situasjonskart BFF5

Link til PDF situasjonskart BFF6

Salgsstart av selvbyggertomter blir i begynnelsen av mai, priser for tomtene kommer også da.
Ta gjerne kontakt med oss for en hytteprat, tlf. 918 12 888 eller e-post