Presentasjonen fra hytteeiermøtene 4.10 og 8.10

Takk for godt oppmøte og for synspunkter og innspill. Vi tar alt med oss i det videre arbeidet. I vedlegget finner dere presentasjonen fra møtene. Avslutningsvis i presentasjonen er innspill fra møtene listet opp. Innspillene kan ha kommet i ulike varianter, men forhåpentligvis er punktene dekkende for flere varianter innen samme tema. Hvis noe mangler, eller det dukker opp ting i ettertid som dere ønsker å gi innspill på, send en e-post til firmapost@loitenalmenning.no

Vi vil avvikle nye møter i løpet av planprosessen. Tidspunkt for dette vil avhenge av framdriften i arbeidet, og vil nødvendigvis måtte tilpasses perioder når det er mange folk på hyttene.

https://visitbudor.no/wp-content/uploads/2018/10/Budor-hytteeiermøte-10_2018.pdf

Translate »