Priser for vegavgift i Løiten Almenning, gjeldende fra 1.1.2024 (indeksregulert fra 2022): 

Enkeltbillett personbil: kr 82,-
Enkeltbillett lastebil/traktor/buss: kr 120,-
Klippekort 10 – klipp: kr 765,-
Helårskort en bil: kr 1 500,-
Helårskort to biler: kr 2 300,-
Helårskort tre biler: kr 3 120,-
Halvårskort: kr 875,-
Lastebil, traktor og buss årskort: kr 3 100,-
Klippekort lastebil – 50 klipp: kr 5 500,-

Enkeltbillett Mosjømarka: kr 70,- (til Vipps nr. 134887 eller betaling i bomkasse)

Vegavgiftskortet (helårskort og halvårskort) gjelder for alle vegene i Løiten Almenning.

Les mer om veger i Løiten Almenning her