Som følge av alder og slitasje er det helt nødvendig å utføre et større vedlikeholdsarbeid på brua ved Øisætra, retning Nordhue. Den gamle trekonstruksjonen skal byttes ut med betongelementer, og det vil bli utført vedlikehold av brukarene på begge sider. Dette innebærer en del betongarbeider der det trengs en lengre herdetid. Vegen vil av den grunn være stengt i store deler av august.

Vegen vil være stengt fra mandag 5. august til ca. 30. august. Vi tar forbehold om eventuelle endringer, disse vil evt. bli publisert på våre nettsider.

Det blir bygget en provisorisk gangforbindelse over elven i anleggsperioden.