Vannet som tappes fra vannpostene på Budor Nord kommer fra den offentlige vannforsyningen, og er dermed underlagt alle de offentlige regler og prøverutiner som alt annet vann på Budor og Løten kommune. I tillegg gjelder et eget internkontrollsystem inkludert rutiner for prøvetaking på vannpostene. Dette systemet er i hht. Mattilsynets regler, og prøver tas ut rutinemessig og analyseres på offentlig godkjent laboratorium.

Skulle du allikevel oppleve problemer med vannet så kontakter du Løiten Almenning på firmapost@loitenalmenning.no, eller tlf. 62 54 74 40. Du må da oppgi:

  • Hvilken tappepost er benyttet
  • Dato og tidspunkt for når vannet er tappet
  • Hvor lenge har det stått vann på tanken

Generelt gjelder:

  • Unngå at vann blir stående lenge på tanken på hytta. Dette gjelder spesielt for sommerhalvåret
  • Tapp ut et par liter fra vannposten før du tapper vannet på kanna

Som informert om mange ganger er det ikke tillatt å kople på slanger på vannpostene for å fylle store tanker. Systemet er dimensjonert for tapping av vann på kanner, og ikke for tapping av store volum. Slik tapping forplanter seg i systemet, og er nesten alltid årsaken i de tilfeller at noen opplever at det ikke kommer vann fra «sin» vannpost, eller at trykket er svært dårlig. Slangene som Løiten Almenning har koplet på tappepostene er godkjent til bruk i næringsmiddelsammenheng, og skal ikke fjernes/erstattes.