Denne rundturen tar deg gjennom nyetablerte hytteområder, tett granskog og glissen fjellfuruskog, nært på store myrområder, på tydelig sti, langs gamle tømmerveger og på gammel seterveg. Når du nærmer deg Bårdsætra, får du i tillegg utsikt som kanskje overrasker deg.

Stien starter like før parkeringen i Svaenlia (parkeringsplass på sørsiden av vegen like etter avkjøring til Tiuren) og snor seg nedover i terrenget før den kommer inn i det nye tomtefeltet i Svaenlia. Følg blåmerking sørover til stikryss der du tar av mot Bårdsætra. Stien går først gjennom fin furuskog før den passerer gjennom et bløtere myrparti og videre ut på Furadalsvegen. Kryss vegen og fortsett i skiløypetraseen på mye fin klopping fram til nok en vegkryssing der du følger skilting mot Bårdsætra. Gå ned bakken og på bru over Fura, som her er som en bekk. Ved Fura står det en gapahuk. Nedenfor brua tar den blåmerkede stien bratt oppover til høyre gjennom småvokst granskog før den flater ut og svinger litt sørover. Stien går nå i mørk skog før den kommer ut på områder med myr og åpen furuskog og til slutt ut på skogsbilveg. Følg vegen til første kryss hvor du tar av til Ålsætra. Her går stien gjennom trivelig terreng i den gamle setervegen mellom Bårdsætra og Ålsætra. Når du har passert setergrenda på Ålsætra, følger du fjellvegen nedover noen hundre meter til skiltet inn til venstre mot Gryllingsætra. Følg den blåmerkede traseen fram til Lysodden som er ei gammel skogsarbeiderkoie. Like etter koia er stien merket videre til Gryllingsætra. Når du etter hvert kommer ut på Budorvegen ved Gryllingsætra, tar du til venstre og følger vegen noen hundre meter til Budor skistadion. Gå fram til nordvestre hjørne på klubbhuset. Der starter stien som du følger oppover gjennom skogen og fram til startpunktet.

Riktig god tur!

kjerreveg i skog