Nordover fra Savalsætra er det anlagt en kultursti langs Rondanestien mot Storholtet. Her er det flotte informasjonstavler om geologi og gammel seterhistorie og flere interessante og helt spesielle kulturminner.

Fra parkeringsplassen følger du Rondanestien/kulturstien gjennom frodig granskog som etter kort tid avløses av idyllisk fjellfuruskog, og landskapet åpner seg. Rett før noen gamle kavlebruer finner du gapahuken på Steinars plass. Litt lenger nord, ved en forgreining av Storholtbekken, finner du en eldre gapahuk kalt Knottbu. Ved stikrysset sør for Storholtet sæter svinger du vestover i retning Budor, fortsatt langs Rondanestien. Etter 1 km kommer du til Øisæterstien, den gamle setervegen til Øisætra. Her forlater du Rondanestien og følger Øisæterstien mot sør. Området preges av vide myrer, men stien smyger seg mellom myrene og følger de tørre rabbene i landskapet. Flere steder er det spor etter tidligere tiders arbeid for å bedre framkommeligheten langs setervegen; dreneringsgrøfter, gjengrodde kavlebruer og utgraving av skrånende terreng. Etter hvert begynner du å gå nedover mot Fjellbekkvadet og bygda, og mer høyreist blandingsskog tar igjen over. På venstre hånd sildrer Fjellbekken, som du krysser ved Fjellbekkvadet. I stikrysset umiddelbart etterpå tar en sti av mot øst tilbake til Savalsætra. Herfra er det flott utsikt utover Hedmarken.

Riktig god tur!

stor stein festet på plate på bakken