Nordhue er et landemerke i vårt område og når du kommer deg til topps har du god utsikt. På denne rundturen får du vandre langs elva og oppleve utsikten mot Elverum.

Turen starter fra parkeringslomma rett etter brua over Øksna, cirka 400 meter etter at du har tatt av Østre fjellveg opp mot Nordhue. Du tar stien på østsida av vegen opp mot treningsfeltet til Hedmark og Oppland fuglehundklubb. Dit kommer du etter cirka 400 meter. Følg stien videre gjennom det flate landskapet krydret med fjellfuruskog nordøstover mot Kjølstadkoia. Denne gamle almenningskoia står ulåst og tilbyr ly for været. Herfra begynner det så smått å stige opp mot toppen av Nordhue. Før du når toppen kommer du til et stikryss. Her kan du velge mellom to alternative ruter til topps. Den ene går langs grensegata mellom Løten og Elverum og avslutter på Helge Væringsaasens sti opp til speiderhytta Borgen på toppen. Den andre følger stien er en gammel skiløypetrase og går i variert fjellskogterreng. Du ender uansett opp ved minnestøtta etter Per Sivle, dikteren som etter sigende skal ha blitt inspirert av utsikten mot Mjøsa og Glomma før han skrev diktet «Varde».

Minnesteinen ble reist av Væringsaasen i 1908. Hytta Borgen ble bygget av skogeier Væringsaasen som jaktslott og rekreasjonssted på slutten av 1800-tallet. I 1919 overtok speidergruppa Mjølner hytta som en testamentarisk gave. Fortsetter du forbi Borgen kommer du til den snaut 200 meter høye TV- og radiomasta som ble satt opp her på 1950-tallet.

Stien fortsetter nordover og gjør så en sving mot venstre før du kommer inn på Nordhuevegen. Følg denne et par hundre meter nedover før du tar av til høyre på sti ned lia. Ved Veltkoia krysser du vegen som går inn til Yksnsjøen. Ta gjerne en avstikker hit om du vil. Hvis ikke krysser du vegen og går inn til Øksna. Denne krysser du på ei bru med navnet Optimisten. Rett etter brua kommer du til stikryss hvor du også kan se et kunstverk på et tre om du bruker øynene godt. Ta stien sørover mot Øisætra. Elva er stilleflytende nedover mot sætra og kan innby til en dukkert i en kulpene. Du kommer til Kjørerkoia og her går du litt på veg før du kommer inn på mer gressbevokste områder i den siste strekningen tilbake til bilen.

 

Riktig god tur!

mann som ser på kuer innenfor skigard