På Rusksåsen, like ved den øverste parkeringsplassen ved O-feltet, finner du gjetersteinen. Den ligger langs Målivegen og har vært anonym i mange år. Nå har Løten hytteeierforening satt opp en informasjonsplakat om historien bak.

Det var 15-årige Odd Arnfinn Tømmerholen som risset navnet sitt inn i steinen da han jobbet som gjeter på Budor om sommeren. Odd Arnfinn tilbrakte store deler av barndommen på Ruskåsen, hvor han levde seterlivet og hadde hjemmeskole på grunn av helseutfordringer. Han tok med seg husflid og håndarbeid, som han lærte på sætra, inn i voksenlivet og det er Odd Arnfinn som står bak den rekonstruerte herrebunaden fra Hedmark. Her kan du lese mer om dette.

Riktig god tur!