Måliarundene er tre små blåmerkede runder med utgangspunkt i turistforeningshytta på Målia.Gå kort eller langt, over myr og langs veg og avslutt det hele med en Målia-bolle. Serveringshytta er oppe i helger og ferier høst og vinter.

Runde 1 starter ved hytta og går opp til Målitoppen. Her er det fin utsikt og sikteskive som viser toppene rundt. Det er også et rastebord her. Runde 1 skiller lag med de to andre og går østover før den dreier nordover til man kommer inn på Rondanestien. Deretter følger man Rondanestien tilbake til Målia.

Runde 2 starter ved hytta og går opp til Målitoppen, før den går sørover, over bilvegen og en kort sløyfe sørvestover til man kommer inn på Rondanestien sør for Målia. Derfra følger man Rondanestien tilbake til Målia.

Runde 3 starter ved hytta, går opp til Målitoppen, før runde 3 går sørover til bilvegen. Deretter følger man bilvegen tilbake til Målia.