Denne turen følger samme runde som 10-kilometersløypa på Budor løpefest.

Turen starter med å følge Rondanestien fra Budor Gjestegård gjennom Koiedalen og inn på kloppet sti mot Klekkefjellet. Det er litt stigning opp til toppen. Turen fortsetter videre mot Savalsætra på lettgått fjellsti. Hold til venstre i kryss etter 3,5 km. Stien er nå en blanding av fjellsti og myr videre med en del meter nedover ned til Øysætervegen. Ta til venstre på vegen, gå rett fram og til høyre der vegen deler seg. Rett etter vegdele skal du inn på sti som går i myr oppover til du kommer ut på ny veg. Ta til høyre på vegen og deretter til venstre. Gå litt innover hyttefeltet før du tar av på blåmerket sti til høyre og følger denne rundt hjorteinngjerdinga. Så kommer en bratt bakke opp på kjerreveg før det flater ut. Du går rett fram til du kommer ut på Ruskåsvegen og tar til venstre. Følg denne nedover til Grua, gjennom Grua og gamlevegen tilbake mot Budor. Turen er totalt 10,8 km.

Riktig god tur!

gapahuk