Denne rundturen sørover fra Budor tar deg med gjennom det nye hyttefeltet, innom skistadion, den gamle almenningskoia Værelsvolla og over det snille Klekkefjellet.

Fra Budor følger du Rondanestien oppover til toppen av Svaen. Her er det fin utsikt utover flatbygdene. Ta stien sørover mot Gryllingsætra. Du krysser Svaenlivegen og beveger deg ned i det nye hyttefeltet. Stien du følger her er en gammel ferdselsveg som kanskje er 1000 år eller mer. Dette var setervegen til Budor og setrene lenger inn på vidda, for eksempel Målia. Når du kommer ned til skistadion må du krysse Budorvegen og finne stikrysset sør for den østlige parkeringa. Stien fortsetter østover i vekslende skog. Den kan være noe utydelig med lyng over, men løft blikket og se etter blå merker. Du kommer ut på grusveg ved den gamle almenningskoia Værelsvolla. Her følger du bilvegen østover og oppover i vel en kilometer før du går ut på stien ved Fjellbekken. Du er nå inne på den gamle setervegen fra bygda til Øisætra. Følg denne nordover over Fjellbekkvadet og opp på Savalsæterkjølen. Denne stien var mye i bruk tidligere. Det kan ofte være vått her. Et par kilometer lenger nord kommer du igjen inn på Rondanestien. Følg denne vestover til toppen av Klekkefjellet. Her er det vid utsikt, spesielt mot Hedmarken og Mjøsa. Følg Rondanestien tilbake til Gjestegården Budor. På slutten av turen går du igjennom Koiedalen.

 

Riktig god tur!