I løpet av sommeren og høsten 2021 kom det opp tre nye flotte gapahuker i Budorområdet og alle er ypperlige turmål!

Ny gapahuk i Furadalen – Oppdag gapahuken ved Fura!
Rennende vann. Tåke som siger nedover Svaenlia, men som ikke klarer å legge seg nede ved Fura. Med kaffekoppen i hånda kan man sitte i gapahuken og se på vannet som renner ustoppelig forbi. Det er en plass hvor du kun hører lydene fra naturen. Et sted du bare kan være. Sitte i ly for været og tenke store tanker. Det er selvsagt også et eldorado for barn med utforskertrang. Og en plass hvor man både kan bade og fiske. Velkommen til gapahuken i Furadalen!

Har du hytte i Svaenlia er det ikke lange turen ned til Furadalen. Går du Furadalsvegen ned forbi Enerstubben ser du at stien krysser vegen. Stien går i samme traseen som skiløypa gjør om vinteren, så kanskje kjenner du deg igjen. Det har også kommet opp Tenk tre-skilt langs denne stien. Visste du for eksempel at Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk? Dette, og andre ting om skogen, kan du lære mer om hvis du velger å stoppe og lese skiltene du møter på din veg mot gapahuken. Etter å ha krysset Furadalsvegen skal du ned en liten bakke som har fått nye klopper før du krysser Fura på ei bru. Gå noen meter til og du ser gapahuken. Det er en snau kilometer på sti fram til gapahuken. Vel framme kan du fiske, bade, utforske området rundt eller bare nyte en kopp kaffe. Ta samme veg tilbake til Svaenlia.

Ny gapahuk på Savalsæterhøgda – Tur til Steinars plass
På Savalsæterhøgda er du midt oppå myrene i inngangen til Hedmarksvidda. På en høyde ved stien troner gapahuken på Steinars plass som et gult fristed med mulighet for ly for vinden. Dette er en kort tur i et spennende område med opplysninger om geologi langs stien.

Løiten Almenning har i samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening fått bygget en gapahuk på Savalsæterhøgda. Dette er en Løtenhuk levert av Løten bygdesag. Med fem meter lengde er det plass til mange turgåere som vil ha tak over hodet under en rast på sin tur langs Rondanestien.

Gapahuken på Savalsæterhøgda er satt opp til ære for friluftsmannen og ildsjelen Steinar Østlie. Han var styreleder i HHT Løten krets i 16 år og har gjort en formidabel innsats for HHT som organisator, prosjektleder og i styreverv. Savalsæterhøgda var en yndet rasteplass for Steinar. Her fikk han fjellfølelsen. Det håper vi nå at du også kan få.

Turen starter fra parkeringsplassen øverst på Savalsætra. Følg Rondanestien nordover. Denne følger skiløypa et stykke før den tar av til høyre inn i skogen. Gå igjennom et parti med litt tettere skog før landskapet åpner seg og du får smake på fjellfølelsen. På høsten skinner gresset og lyngen i sterke og klare oransjefarger. Stien stiger slakt og passerer noen litt bløte områder som er kloppet før den krysser skiløypa. Da er du nesten framme. Gapahuken dukker opp på høyre side av stien. Her finner du også et rastebord. Ta gjerne matpausa i gapahuken med utsikt mot Budor. Ungene vil kanskje synes det er gøy å klatre litt i de krokete furutrærne som finnes i området. Etter ei fin pause her går du samme veg tilbake. Det går lekende lett tilbake til parkeringsplassen når beina ruller nesten av seg selv nedover. Vel framme oppdager du kanskje noe du ikke så da du la ut på tur – nemlig den fantastiske utsikten utover flatbygda.

Turen er cirka to kilometer hver veg. Savalsæterhøgda kan du også nå fra Budor. Følg Rondanestien over Klekkefjellet, ta til venstre mot Storholtet og deretter til høyre mot Savalsætra. Fra Budor er det ca. 5,5 km til Steinars plass.

Ny gapahuk på Klekkefjellet
Et flott turmål på toppen av Klekkefjellet eller for en liten pust i bakken! Gapahuken ligger ca. to kilometer fra Budor Gjestegård. Følger du Rondanestien gjennom Koiedalen først, vil du komme rett til gapahuken. Se turforslag her

I mars ble det gitt fra Statsforvalteren i Innlandet til å sette opp en gapahuk på toppen av Klekkefjellet, som er et naturreservat (les mer under). Både Rondanestien og skiløypene passerer denne toppen og den er et ypperlig turmål både fra Budor og Savalsætra både sommer og vinter. Nå ønsker vi alle turfolk velkommen og håper dere får gode turopplevelser østover fra Budor både sommer og vinter!

Klekkefjellet naturreservat er et 8700 dekar reservat som ble vernet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis lite menneskepåvirket barskogområde som viser et godt tverrsnitt av skogsamfunn og myrtyper som er ty pisk for den høyereliggende barskogen i den mellomboreale skogsonen. Det er funnet gran som er over 250 år gammel og furu som er over 390 år gammel i naturreservatet. Floraen er ganske artsfattig. Den åpne granskogen har kraftig lyngvegetasjon, mens man i myrene kan finne for eksempel bjønnskjegg. På grunn av blandingen av myrområder og gammelskog trives storfuglen og orrfuglen i Klekkefjell-området.