En villere naturopplevelse enn dette får du knapt på Hedmarken! Korpreiret er et tre kilometer langt elvegjel med to fossefall, flere jettegryter og fine badekulper. Denne turen går langs begge sider av gjelet, med god utsikt ned mot elva, til lyden av buldrende fossefall. I boka “90 turer i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker” utgitt av HHT våren 2020 er denne turen omtalt som tur 28.

Om turen:
Rundturen er på ca. 6 km, ca. 2 timer.

Korpreiret ligger i Øksnas dalføre og strekker seg fra Korperud og sørover. Terrenget fikk sin særegne utforming for 10.000 år siden, mot slutten av siste istid. Vann og is formet fjellgrunnen, som i hovedsak består av sparagmitt. I 2012 åpnet HHT en kultursti rundt Korpreiret fra Korperud. Den går et stykke inn på Elverumsiden, til der terrenget flater mer ut. Øksna, eller Yksna på Løtendialekt, krysses lett ved vading ved normal vannføring.

Langs kulturstien kan du lese om terrenget og dannelsen av juvet, blomster og vekster. Noen av lav- og moseartene er helt spesielle for området. Det er stor forskjell på vegetasjonen i den solvendte nordhellinga og den skyggefulle sørsiden. Strekningen har to fossefall. Det øverste er ca. 300 meter nedenfor Korperud, det nederste drøyt 1 kilometer sør for Korperud, ved kommunegrensa mot Elverum. På disse stedene finner vi også den mest dramatiske naturen. Ved den øverste fossen er fjellsidene loddrette med ca. 40 meters fall ned i elva. Her er tilgjengeligheten og utsikten svært god på begge sider av elva. Det nederste fallet består egentlig av tre mindre fosser. Her er dalen typisk V- formet og trangere, og dalsidene er høyere og mer skogbevokste. Den beste utsikten er på sørsiden av elva. Det er enkelt å ta seg ned til elva nedenfor fossene fra begge sider, og her er det merket en kryssende sti. De trange fjellveggene som omslutter fossene, er et særegent syn på våre kanter. Ved lav vannføring anbefales også å legge turen nede i elvefaret, der dette er mulig. Flere steder kan du se jettegryter – runde hull i berget hvor is og stein har gravd. Nedenfor begge fallene er det store, dype dammer hvor du kan bade. Øksna har for øvrig mange slike kulper i den øvre, stilleflytende delen. Kilde: Hamar og Hedemarken Turistforening, hht.no og ut.no. Se også mer informasjon og kart for turen på ut.no

Les også en flott beskrivelse av Korpreiret kulturstien rundt her

Vi ønsker riktig god tur!

Se noen smakebiter fra turen nedenfor: