Å gå på skaren gir deg en frihetsfølelse du ikke helt får i oppkjørte spor. Hemberget er et fint sted å legge turen. Det hever seg litt fra terrenget rundt og er et fint siktepunkt.

Denne skarerunden starter etter siste hytta vest for Vegenden. For å komme hit kan du gå Ruskåsløypa fra Budor. Er du kjent, kan du selvfølgelig velge din egen veg på skaren til turforslaget starter.

Fra den brune hytta på nordsiden av Ruskåsløypa finner du din egen veg nordover mot Hemberget. For å orientere deg så skal du ha Gjetholen rett foran deg, og til høyre skal du hele tiden se Nordhue. Skli bortover myrene og mot det høyeste punktet du klarer å se. Den første lille toppen du kommer til er søndre Hemberget, og her står det nå et rastebord. Sett deg nedpå om du er sliten eller fortsett over myra til nordre Hemberget og det gamle trigonometriske punktet som står der. Det ble i sin tid brukt til å måle opp og kartlegge landet. Går du litt lenger og ut mot kanten østover, kan du se Rendalssølen i det fjerne om du retter blikket nordover. Ser du litt lenger østover, kan du se vindmøllene i Raskiftet vindpark. Etter å ha beundret utsikten er det på tide å vende nesa tilbake mot Målivarden. Når du står ved det trigonometriske punktet og løfter blikket i sørvestlig retning, kan du se en ås i det fjerne. Det er denne du skal sikte på når du begynner på tilbakevegen. Du går litt i skrålia og over noen myrer før du begynner oppstigningen mot toppen av åsen. Her møter du på skiløypa som går mellom Målia og Gjetholsvegen. Du velger selv hvilken side av skiløypa du vil gå, men du skal uansett opp på toppen. Ser du sørover vil du se Målivarden, som er endepunktet på denne turen.

Turen anbefales i fint vær, og er du usikker, tar du med et kompass i lomma.

God skitur!

trigonometrisk punkt i tre på snø med sol og blå himmel