Strøm til Målia

Onsdag 19. oktober ble en historisk dag, strømmen er vel framme på Målia.

Løiten Almenning har bidratt med kr 300 000,- til prosjektet.

Vegen inn til Målia er nå framkommelig, men det vil fortsatt være igjen noe graving langs vegen (opprydding og graving inn til enkelthyttene inne på setervollen).

Gratulerer med vel gjennomført prosjekt!

Om prosjektet:
Tekst og informasjon i dette innlegget er hentet fra HHTs egen nettside:

Vi i HHT (eiere) og Vang skolekorps (vertskap) har ønsket oss strøm til Målia lenge og nå blir det en realitet! Det er prosjektstart mandag 22.08, og vegen fra trafoen på nordre Ruskåsen er derfor stengt fra mandag 22.8 kl. 07.00 til fredag kl. 16.00 frem til 1. oktober. 

Det skal legges 3 km med høyspentkabel, og denne skal ligge i veien (dvs. 60 cm under veien). Prosjektet er ledet av Elvia, og det er Skyttermoen som står for all gravingen. Det skal monteres nettstasjon og flere skap for lavspent inne på Målia. Vi håper det går greit for alle brukere av dette området at man ikke kan beregne å komme inn til Målia med bil på hverdager i perioden fra mandag 22.08. til utgangen av september. I helgene er vegen åpen.

Elvia sitt kart over traseen. Foto: Margrete Ruud Skjeseth
Veien blir fysisk stengt fra denne trafoen innerst på Ruskåsen. Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Stort løft og spleiselag

Dette er et svært stort prosjekt som er beregnet til å koste mellom 2,3 og 2,7 millioner. Vi i Hamar og Hedemarken Turistforening er svært glade og takknemlige for at vi har fått med oss gode støttespillere for å få dette til. Vi har fått tilsagn om følgende støttebeløp og venter fortsatt på et par svar:

Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med kr 650.000,-
Løten kommune bidrar med kr 250.000,-
Løiten Almenning bidrar med kr 300.000,-
Regionrådet Hamarregionen bidrar med kr 150.000,-

Tusen takk!

Resten dekkes av hytter/setrer på Målia og Hamar og Hedemarken Turistforening. Serveringshytta må så utbedres med varmepumpe og en del nytt utstyr (men det som tidligere har vært drevet av aggregatet kan fortsatt brukes). Dette er vi godt i gang med å forberede, og siden strømmen er lovet klar i oktober, er vi trygge på at vi har strøm når hytta åpner for vintersesongen.

Dugnadsfolket i Vang skolekorps gleder seg stort til en vinter med innlagt strøm! Hurra! Foto: Vang skolekorps

Bakgrunnsinformasjon

Målia serveringshytte er selve knutepunktet på Hedmarksvidda. Det er Vang skolekorps som har dugnadsdriften der, og det har de hatt i over 40 år. Serveringshytta er åpen alle helger og ferier fra jul til og med påske + søndager fra skolestart til og med høstferien. Skolekorpset anslår at de har om lag 30.000 besøkende på et godt år.

Dagens energiløsning i serveringshytta er et skikkelig puslespill mht. energi:

  • Aggregat (30 Kw) går når serveringshytta er åpen. Det lager energi til vannpumpe, stekeovn, vaffeljern, kjøleskap, avtrekksvifte, varmtvannstank, lys, betalingsterminal, kaffetrakter.
  • Gass (nedgravd gasstank på 2,7 m3) gir energi til stekovn nr. 2, kjøleskap, fryser (som er vanskelig å finne i stor nok størrelse), grunnvarme.
  • Et lite solcelleanlegg driver en fryser og lys når hytta ikke er bemannet.
  • Varme er basert på oljefyring, gassovn og vedfyring i peisinnsats pluss vedovn.
  • I dagens drift må vi bruke engangsutstyr i serveringen fordi energiløsningen ikke gir mulighet for oppvaskmaskin. Dette lager mye unødvendig søppel som må fraktes ut igjen med løypemaskinen på vinteren.

Vi må finne en bærekraftig energiløsning uten bruk av fossile brensler på Målia! Styret i Hamar og Hedemarken Turistforening har konkludert med at det er strøm som er løsningen. Dette er grunneier Løiten Almenning enig i. Vi har med oss aspekter som lysforurensing ved utendørs belysning både fra våre hytter og fra de ca. 15 setre/hytter på Målia og ønsker at dette skal begrenses. Det er viktig at den gode seterstemningen på Målia ikke endres og at dette prosjektet ikke medfører utbygging av mange hytter på Målia.

For å få til dette må det graves og legges høyspent strømkabel i 3 km i Måliavegen fra siste trafostasjon på Ruskåsen og inn til Målia. På setervollen på Målia ligger det hytter og seterbygninger som med dette også vil få muligheten til å koble seg på strøm.

Translate »