Løtenfjellet Hytteeierforening

Løiten Almenning/Budor AS har fått oversendt følgende informasjon fra Løtenfjellet Hytteeierforening: 

«Løtenfjellet Hytteeierforening ble etablert for 36 år siden, og jobber aktivt med å ivareta medlemmenes felles interesse. Alle som har hytter i Løtenfjellet, herunder Budortunet borettslag, leiligheter i Budor Gjestegård og campingvogn på Budor Caravan, kan bli medlem. Det koster kun 200 kroner pr. år. Foreningen  har i dag ca. 430 betalende medlemmer. Dette er en nedgang i forhold til utsendte giroer til registrerte medlemmer per 31.12.2022 på litt i over 500 medlemmer.

Styret i Hytteeierforeningen har store problemer med å nå alle sine medlemmene, da det på grunn av personvernregler kun er medlemmene selv som kan oppdatere oss med riktig kontaktinformasjon. Styret oppfordrer alle medlemmer om å melde endringer av e-post adresse og bostedsadresse til: lotenfjellethytteforening@gmail.com

Mottok du ikke giro fra oss i februar 2023, så har vi ikke riktig kontaktinformasjon til deg.

Noen av de tingene hytteeierforeningen jobber med:

  • Kontaktpunkt mot Løiten Almenning
  • Arrangerer informasjonsmøter
  • Arranger dugnader hvor vi vedlikeholder stier og legging av klopper
  • Uttalelser i reguleringssaker
  • Er representert i foreningen Løtenløyper
  • Støtter Løten Røde Kors økonomisk ved innkjøp av relevant redningsutstyr (betalte for hjertestarter på Målia i 2023)
  • Samarbeider med Nordbygda og Løten ski, HHT avd. Løten og Løiten Jeger og fiskerforening.
  • Fremforhandlet medlemsfordeler hos Maxbo, Sport1 på Hamar, Gausdal landhandel, Installasjonsservice AS Løten og i skitrekket på Budor.

Løtenfjellet Hytteeierforening håper mange av dere ser nytten av det arbeidet som gjøres, og at dere melder dere inn via foreningens hjemmeside: www.lotenfjellet.no

Mvh
Styret i Løtenfjellet Hytteeierforening»

Translate »