Løtenfjellet Hytteeierforening

Løtenfjellet Hytteeierforening ble etablert for snart 35 år siden! Alle som har hytte eller campingvogn i Løtenfjellet kan bli medlem og det koster kun 200 kroner pr. år. 

Noen av de tingene Styret i Hytteeierforeningen jobber med :

  • Arrangere dugnader
  • Legging av klopper – så vi alle kan gå tørrskodde på den flotte Hedmarksvidda
  • Uttalelser i områdereguleringssaker
  • Kontaktpunkt mot Løiten Almenning og Gjestegården/Eventlaget
  • Støttet Løten Røde Kors med redningspulk, skap til hjertestarter og utstyrssekk.
  • Representert i Løtenløyper, støtter HHT Løten krets og Løiten Jeger og fiskerforening.
  • Fremforhandlet fordeler hos Maxbo, Sport1 på Hamar, Installasjonsservice AS Løten, Gausdal landhandel og i skitrekket på Budor.
  • Medlemsinformasjon

Vi håper mange av dere ser nytten av det arbeidet som gjøres til alles beste og at dere vil melde  dere inn i Hytteeierforeningen via vår hjemmeside.

Ta en kikk her www.lotenfjellet.no og kontakt oss gjerne hvis dere har spørsmål eller forslag til ting vi burde engasjere oss, e-post: lotenfjellethytteforening@gmail.com

Med vennlig hilsen

Styret i Løtenfjellet Hytteeierforening

Translate »