Vannpostene på Ruskåsen og Budor Nord driftes av Løiten Almenning. Dette medfører kostnader i form av drift, vedlikehold, vannavgift, og vannprøver etter Mattilsynets krav.

For å få dekning for en andel av disse kostnadene har styret i Løiten Almenning besluttet å innføre en årlig vannavgift. Avgiften vil bli differensiert ut fra om hytta ligger ved vinterbrøytet veg eller ikke – helårsveg.

For 2024 er avgiftssatsene:
• Hytter ved vinterbrøytet veg kr 400,- eks. mva./pr. år
• Hytter uten vinterbrøytet veg kr. 200,- eks. mva./år

Avgrensninger:
Avgiftsområdene starter i Gruva, tar med seg hele Ruskåsen til og med siste hytta i Målivegen ved området vegenden, videre østover fra Ruskåsen fram til Målivegen. Feltet øst for Målivegen, ved krysset Målivegen/Støregardsvegen (inneholder vegene Jerven, Oteren og Bjørnen) er innenfor avgiftsområdet. Hytter ved Målia og Støregarden er altså unntatt pga. sin beliggenhet i forhold til vannpostene.

En mer detaljert oversikt vil bli lagt ut på våre nettsider rett over sommeren.
Vannavgiften vil i år bli fakturert i løpet av høsten.

Har du spørsmål, ta kontakt med Løiten Almenning på e-post