Håndtering av avfall

Håndtering av avfall fra fritidsboliger på Budor  
Sirkula ønsker å informere om bruken av returpunkt for avfall.

Hensatt avfall
Det blir hensatt en del avfall utenfor molok på Budor. Dette er å betrakte som forsøpling noe som er ulovlig og skjemmende for returpunktet. Nivåmålere på molokene viser at de kan være bare 40-50 % oppfylt, men likevel settes avfall utenfor. Vi minner derfor om at molok på andre rekka benyttes når det er fullt på den første rekka.

Papp
I molok for papir er det ikke ønskelig med pappesker laget av bølgepapp eller brun papp. Innkastet på molok er derfor laget slik at kun aviser, ukeblad, drikkekartong o.l. skal kastes der og pappen skal IKKE settes ved siden av. Papp må leveres på gjenvinningsstasjon.

Farlig avfall
Det er ikke mottak av farlig avfall på returpunktet. Malingsspann, lyspærer, batterier, spraybokser osv må leveres til godkjent mottak for denne type avfall (gjenvinningsstasjon) og skal ikke settes igjen på bakken.

Kamera
Vi har dessverre slitt noe med 4G på kamera og at det til tider har vært ute av drift. Dette skal være ordnet nå og ved hensatt avfall vil det bli større fokus framover på å fakurere for opprydding til de som setter igjen avfall. Det er allerede fakturert noen næringskunder for å feilaktig bruk av plassen som kun er for hytteeiere.

Få mer detaljert sorteringshjelp på www.sirkula.no

Med vennlig hilsen
Sirkula IKS
Tlf: 62 54 37 00
E-post: post@sirkula.no

Translate »