Beiteslipp i Løten

De beiteberettigede kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet er tilstrekkelig. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp. Overtredelse vil medføre sanksjoner. Antall dyr som slippes meldes til beitelaget. NB: Gjelder også storfe. Storfe som slippes på inngjerdede områder i allmenningen skal også registreres i Løten og Vang Beitelag. Gjerder og grinder må settes i stand.
Rovviltobservasjoner meldes tlf. 481 34 470.

Translate »