I Budorområdet og Løtenfjellet finnes det mange tilrettelagte rasteplasser med gapahuker, faktisk hele elleve gapahuker. Er du klar for å bli kjent med dem?

På hver gapahuk som er avmerket på kartet finnes det en kode. Denne koden kan du sende inn via melding til VisitBudor på Facebook, og bli med i trekningen av fine  premier. Det er forskjellige koder på hver gapahuk.

Brosjyre med kart over gapahukene finner du her

Frist for innsending er 14. oktober 2024.