Avfallsstasjoner på Budor

Sirkula melder at de nye avfallstasjonene i Budorvegen v/Brattbakken og Østre Fjellveg er klare til bruk. Poser til matavfall ligger på avfallstasjonene. Containere og beholdere som står plassert ut i fjellet vil nå bli hentet inn. Det er fortsatt litt arbeid som gjenstår før plassen langs Budorvegen er helt ferdig:

Skilt:
Dette er satt i bestilling og settes ut innen noen uker.

Belysning:
Det skal opp belysning på plassen. Her venter vi på at den nye på pumpestasjonen kommer opp, slik at vi får strøm til lysmastene som skal settes opp.

Eventuelle spørsmål bes rettet til Sirkula IKS, via e-post eller pr. telefon.

Sirkula IKS
Tlf. 62 54 37 00
E-post: post@sirkula.no
www.sirkula.no

 

I teksten nedenfor finner du mer informasjon om den nye renovasjonsordningen, som er sendt ut tidligere fra Sirkula:

«Vi viser til tidligere informasjon om oppgradering av renovasjonsordningen i Løiten Almenning/Budor.

Vi er nå igang med å grave ned avfallsbrønner og legge til rette for sortering. Avfallsstasjonene blir bestående av nedgravde avfallsbrønner med mulighet for å sortere ut matavfall, plast, papir, glass og metallemballasje og restavfall. Det etableres 2 avfallsstasjoner. Begge er plassert langs inn og utfartsårene til Budor.

Avfallsstasjon 1 – Budorvegen: 
Den største avfallsstasjonen blir etablert langs Budorvegen, 2 km nedenfor skistadion. Den bli bestående av 16 nedgravde avfallsbrønner.

Avfallsstasjon 2 – Østre Fjellveg: 
Den andre avfallsstasjonen plasseres langs Østre Fjellveg, 1 km innenfor bommen. Den blir bestående av 5 nedgravde avfallsbrønner.

Brukervennlighet:
Avfallsstasjonene er plassert slik atu som bruker enkelt kan stoppe innom de på vei ned fra fjellet. Videre ønsker vi å redusere transport inne i hytteområder hvor barn og unge ferdes.

Ferdigstillelse:
Arbeidet skal være ferdig i månedsskifte november/desember. Stasjonene åpnes til bruk år gravearbeidet er ferdig. Vi ser frem til å kunne tilby en oppgradert avfallsløsning som vi håper vil gi brukerne en bedre opplevelse. Når de nye avfallstasjonene er i drift vil vi hente inn containere og beholdere som står plassert ut i fjellet.

Poser til matavfall:
Poser til matavfall kan hentes på Budor Gjestegård.

Eventuelle spørsmål bes rettet til Sirkula IKS. Husk at du alltid kan ta kontakt med oss via e-post eller pr. telefon.»

Sirkula IKS
Tlf. 62 54 37 00
E-post: post@sirkula.no
www.sirkula.no

Translate »