Hogst av trær i hyttefeltene (regulert område):
Festekontrakten har bestemmelser om at felling av trær ikke kan skje uten grunneiers samtykke. Vi lemper litt på dette ved å gi hytteeiere tillatelse til å bestemme over de grantrær som står nærmere hovedhytta enn 5 meter (uthus, terrasser og plattinger regnes ikke med til hytta). Disse kan felles uten at Løiten Almenning kontaktes. Merk at dette gjelder grantrær, hvis det er furu skal allmenningen kontaktes først. NB! Busker og småtrær som kommer opp på tomta og omkring hytta, kan fjernes uten at allmenningen kontaktes.

Dersom det er ønskelig at trær som står lenger unna hytta fjernes, må grunneier kontaktes før disse eventuelt kan felles. Trær som ønskes fjernet/felt av grunneier må merkes, og det må gis beskjed pr. epost at dere ønsker hogst. Bruk e-postadresse: firmapost@loitenalmenning.no. Det utarbeides en avtale for betaling i hvert enkelt tilfelle der vi må foreta hogsten.

Frist for å melde hogst er 15.08.2024 for å få hogd trærne i 2024.

Hage-/hogstavfall fra hyttefelt:
Sirkula har etablert en plass ved siden av returpunktet i Budorvegen hvor hageavfall fra hyttefelt kan leveres. Det er svært viktig at det KUN leveres løst hageavfall (ikke i sekker). Det må heller ikke leveres røtter og svartelistede planter da hageavfallet kvernes og blir brukt i produksjon av jord. Tomme sekker sorteres som plast på returpunktet. Dette er en test på innsamling av hageavfall fra fritidsboliger denne sesongen, og prosjektet evalueres til høsten.