Skaratur til Hemberget

Denne skararunden starter etter siste hytta vest for Vegenden. For å komme hit kan du gå Ruskåsløypa fra Budor. Er du kjent kan du selvfølgelig velge din egen veg på skaren til turforslaget starter. Fra den brune hytta på nordsiden av Ruskåsløypa finner du din egen veg nordover mot Hemberget. For å orientere deg så skal du ha Gjetholen rett foran deg og til høyre skal du hele tiden se Nordhue. Skli bortover myrene og mot det høyeste punktet du klarer å se. Den første lille toppen du kommer til er søndre Hemberget og her står det nå et rastebord. Sett deg nedpå om du er sliten eller fortsett over myra til nordre Hemberget og det gamle målepunktet som står der. Går du litt lenger og ut mot kanten østover kan du se Rendalssølen i det fjerne om du retter blikket nordover. Ser du litt lenger østover kan du se vindmøllene i Raskiftet vindpark. Etter du har sett på utsikten er det på tide å vende nesa tilbake mot Målivarden. Når du står ved målepunktet og løfter blikket kan du se en ås i det fjerne, i sørvestlig retning. Det er denne du skal sikte på når du legger i veg på tilbakevegen. Du går litt i skrålia og over noen myrer før du begynner oppstigningen mot toppen av åsen. Her møter du på skiløypa som går mellom Målia og Gjetholsvegen. Du velger selv hvilken side av skiløypa du vil gå, men du skal uansett opp på toppen. Ser du sørover vil du se Målivarden, som er endepunktet på denne turen.

Turen anbefales i fint vær og er du usikker så ta med et kompass i lomma.

Avstand hele skararunden: 5,5 km pluss det du må gå fra Budor for å komme til Vegenden samt tilbake fra Målivarden.

Foto: MittLØTEN, Emilie Westli Andersen
Foto: MittLØTEN, Emilie Westli Andersen
Foto: MittLØTEN, Emilie Westli Andersen