Turforslag: Savalsæterhøgda

Savalsæterhøgda med runden om kjølen

Rundturen er på ca. 7,7 km.

Om turen:
Savalsætra er Løtenfjellets «hemmelige» perle, der du kan nyte utsikt og ro. Savalsæterhøgda og Klekkefjellet utgjør Hedmarksviddas sørøstre hjørne. Landskapet preges av fjellfuruskog og store, relativt åpne myrer.

HHT åpnet høsten 2018 en ubetjent hytte i en seterbygning ved Rondanestien midt på Savalsætra. Kombiner gjerne et besøk på hytta med denne fine rundturen. Hytta må fram til 1.november bookes som en enhet hos HHT.

Nordover fra Savalsætra er det anlagt en kultursti langs Rondanestien mot Storholtet. Her er det flotte informasjonstavler om geologi og gammel seterhistorie. Det er flere interessante og helt spesielle kulturminner langs den gamle setervegen. Fra parkeringsplassen øverst i hytte- og setergrenda følger du Rondanestien/ kulturstien gjennom øverste del av den frodige granskogen som strekker seg oppover fra jordbruksbygdene. Etter kort tid avløses granskog av idyllisk fjellfuruskog, og landskapet åpner seg. Ved ei gammel kavlebru er det tilrettelagt en rasteplass på en liten høyde med fin utsikt over det rolige landskapet. Her kommer det en gapahuk i løpet av 2021. Litt lenger nord, ved en forgreining av Storholtbekken, finner du en eldre gapahuk.

Ved stikrysset sør for Storholtet sæter svinger du vestover i retning Budor, fortsatt langs Rondanestien. Etter 1 kilometer kommer du til Øisæterstien, den gamle setervegen til Øisætra. Rondanestien fortsetter her nordvestover mot Klekkefjellet og Budor, men du tar av og følger Øisæterstien mot sør. Stien er tråkket godt ned i terrenget etter mange hundre års bruk, likevel er den grodd mye igjen nå. Området preges av vide myrer, men det er imponerende å registrere hvor fint stien smyger seg mellom myrene og følger de tørre rabbene i landskapet. Flere steder er det spor etter tidligere tiders arbeid for å bedre framkommeligheten langs setervegen; dreneringsgrøfter, gjengrodde kavlebruer og utgraving av skrånende terreng. Etter hvert begynner du å gå nedover mot Fjellbekkvadet og bygda, og mer høyreist blandingsskog tar igjen over. På venstre hånd sildrer Fjellbekken, som du krysser ved Fjellbekkvadet. I stikrysset umiddelbart etterpå tar en sti av mot øst tilbake til Savalsætra. Herfra er det flott utsikt utover Hedmarken.

Adkomst:
Følg riksveg 25, ta av ved Ebru og følg Nordbygdvegen til krysset før Jønsrud skole, så til høyre opp Savalsætervegen i ca. 5 km. Bomvegen ender her i en parkeringsplass.

Tekst og bilder: UT.no/Emilie Westli Andersen.

God tur!