Vegarbeid og vedlikehold av Budorvegen

I løpet av de nærmeste dager vil det settes i gang veiarbeid mellom Kvernhuslykkja og Brattbakken. Først vil kanter bli rengjort med gravemaskin. Deretter skrapes asfalten av på et parti mellom bommen og Brattbakken og mer masse vil bli fylt på. Når dette er gjennomført vil strekningen bli asfaltert på nytt. Nytt asfaltdekke vil etter planen bli lagt på rundt månedsskiftet juni/juli.

 

 

 

Translate »