Varsel om prisjustering Internett og TV-tjenester

Telenor, som leverer Internett- og TV-tjenester på hytter på Budor har varslet prisøkning fra 1. mars 2022. Telenors begrunnelse for økning av prisen er arbeid med økt valgfrihet i tjenestene, innholdskostnader samt konsumprisindeksjusteringer.

Løiten Almenning må derfor øke prisen for å få kostnadsdekning med kr 25,- pr. måned fra og med 1. mars 2022.

Månedsprisen øker fra kr 513,- inkl. mva til kr 538,- inkl. mva.

 

Translate »