En tur full av perler: Hemberget med utsikt mot Yksnsjøen, Yksnsjøens bredd og ikke å forglemme: naturens eget kjærlighetsmerke. En rundtur verdt å merke seg.

Fra Størigarden går du vegen mot brua, men før brua tar du inn til venstre og følger Bubekken oppover setervollen. Her kan du sannsynligvis se beitedyr om sommeren. Kjerrevegen går over i en sti som følger bekken oppover mot Vegenden. Før du kommer til Målivegen tar du inn på stien til høyre for å gå over Hemberget. Her kan stien være litt bløt. På søndre Hemberget er det satt opp et rastebord der du kan spise nista di mens du ser utover fjellterrenget. Her kommer Rondanestien fra Målia i vest og du følger denne mot nordre Hemberget, hvor det står et gammelt trigonometrisk punkt på toppen. Litt etter at du passerer toppen, kommer du også til midtveispunktet på Rondanestien. Du er nå midt imellom Oslo og Hjerkinn.

Fortsett til stien begynner å tippe nedover. Her er det et lite platå som gir deg utsikt utover hele Yksnsjøen og mot Nordhue. Stien går ned til Livasætra. Her tar du til høyre ut på Gjetholsvegen og følger denne cirka 1,7 kilometer til du ser skilt ned mot Yksnsjøen på din venstre hånd. Her har Løiten Almenning merket opp igjen en gammel sti, og ved å gå her bidrar du til å gjenoppta en gammel ferdselsåre. Etter å ha gått gjennom skogen kommer du ut til den oppdemmede sjøen Yksnsjøen. Her er det mulig å padle kano; kanoene som ligger der tilhører Hedmarksvidda Husky. Følg kjerrevegen til Veltkoia, ca. 1,5 kilometer å gå. Her tar du til høyre inn på stien som krysser Øksna over ei bru. Når du har krysset elva og gått opp ei lita kneik, bør du snu deg rundt. Her kan du se naturens eget kjærlighetskunstverk. Turen går så i lettgått terreng opp igjen til Størigarden.

Riktig god tur!

far og sønn padler kano