Fra Mattisrud følges bilvegen videre til fots. Hold til høyre i første vegkryss. 350-400 meter etter vegkrysset, går det av merket sti på høyre hånd. Følg denne fram til Lysodden (koie). Cirka 200 meter øst for koia, langs vegen, går det av en blåmerket sti sørover. Følg denne i retning Mattisrud. Hele runden er ca. 4,4 km.

Mattisrud holder åpent enkelte søndager gjennom hele året. Her kan du hilse på dyr, kjøpe noe godt i kafeen eller i gårdsbutikken. Følg med på Facebook for åpningstider.

Riktig god tur!

seks personer kledd i gammeldagse klær stående foran oransje hus