Oktober

Oktober 2022:
7. okt:         Utekino på plassen foran Budor Gjestegård.
8. okt:         Årets familiedag på Budor, i Koiedalen.
29. okt:       Halloween i Koiedalen.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.